Wij delen graag onze kennis. Onze advocaten schrijven regelmatig interessante publicaties voor diverse websites en vakinhoudelijke tijdschriften.

Kijken in de toekomst, Bouwciculair nr.1, februari 2021

Edwin van Dijk Edwin van Dijk
Download publicatie

Opnieuw stikstofperikelen voor infrastructurele projecten, GWW magazine, februari/maart 2021

Thomas Rijs Thomas Rijs
Download publicatie

Zet onder de Wkb altijd alles op schrift, steilDAK, februari 2021

Lenneke Muller Lenneke Muller
Download publicatie

Wie niet behoedt, bloedt, GWW magazine, december 2020

Lenneke Muller Lenneke Muller
Download publicatie

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: slaat de motor te snel af?, BouwCirculair, september 2020

Edwin van Dijk Edwin van Dijk
Download publicatie

Ruimtelijk bestuursrecht, J.W. van Zundert, T.D. Rijs e.a., onderdeel wet geluidshinder, Kluwer (losbladig en online), 2020

Thomas Rijs Thomas Rijs

De getrapte sommatie: de Hoge Raad staat het toe, Cobouw, september 2020

Robert Jan Kwaak Robert Jan Kwaak
Download publicatie

Goederenrechtelijke aspecten van circulariteit, BouwCirculair, juli 2020

Edwin van Dijk Edwin van Dijk
Download publicatie

Fast Track bindend advies: voorkom slepende geschillen!, GWW Magazine, juli 2020

Robert Jan Kwaak Robert Jan Kwaak
Download publicatie