Wij delen graag onze kennis. Onze advocaten schrijven regelmatig interessante publicaties voor diverse websites en vakinhoudelijke tijdschriften.

Zoek tussen 113 publicaties

  • Auteur

  • Thema

UAV GC: liever echte dan juridische oplossingen

UAV-GC: liever echte dan juridische oplossingen, Cobouw, april 2021

Robert Jan Kwaak Robert Jan Kwaak

Kijken in de toekomst

Kijken in de toekomst, Bouwciculair nr.1, februari 2021

Edwin van Dijk Edwin van Dijk

Opnieuw stikstofperikelen voor infrastructurele projecten

Opnieuw stikstofperikelen voor infrastructurele projecten, GWW magazine, februari/maart 2021

Thomas Rijs Thomas Rijs

Zet onder de Wkb, altijd alles op schrift

Zet onder de Wkb altijd alles op schrift, steilDAK, februari 2021

Lenneke Muller Lenneke Muller

Wie niet behoedt, bloedt, GWW, december 2020

Wie niet behoedt, bloedt, GWW magazine, december 2020

Lenneke Muller Lenneke Muller

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: slaat de motor te snel af?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: slaat de motor te snel af?, BouwCirculair, september 2020

Edwin van Dijk Edwin van Dijk

Ruimtelijk bestuursrecht

Ruimtelijk bestuursrecht, J.W. van Zundert, T.D. Rijs e.a., onderdeel wet geluidshinder, Kluwer (losbladig en online), 2020

Thomas Rijs Thomas Rijs

De getrapte sommatie: de Hoge Raad staat het toe.

De getrapte sommatie: de Hoge Raad staat het toe, Cobouw, september 2020

Robert Jan Kwaak Robert Jan Kwaak

Goederenrechtelijke aspecten van circulariteit

Goederenrechtelijke aspecten van circulariteit, BouwCirculair, juli 2020

Edwin van Dijk Edwin van Dijk