Ons team heeft door de jaren heen vele bedrijven juridisch geadviseerd en bijgestaan in juridische procedures.

Begeleiding van het consortium bij de realisatie van de wijk Reevedelta (circa 3200 woningen) in samenwerking met de gemeente.

 

Vertegenwoordiging van een aannemer/leverancier in een geschil met de opdrachtgever over de kwaliteit geleverd kademeubilair, in het bijzonder in China geproduceerde rubberen Fenders, voor de bouw van een nieuwe kade.

 

Vertegenwoordiging van een professionele opdrachtgever in een procedure bij de rechtbank naar aanleiding van een projectontwikkeling in de historische binnenstad van Amsterdam.

 

Vertegenwoordiging van een onderaannemer in een fast track bindend advies procedure bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen tegen een hoofdaannemer.

 

Begeleiding van een projectontwikkelaar bij de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk in de Waalsprong in Nijmegen.

 

Begeleiding van de herontwikkeling van het Kloosterkwartier in Veghel

 

Vertegenwoordiging van een architectenbureau inzake de financiële afwikkeling van een opgezegde opdracht met betrekking tot de bouw van een ziekenhuis in Suriname

Vertegenwoordiging in rechte bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van meerdere ontwikkelaars van de nieuwe woonwijk Rimpeler te Putten

Begeleiding van de ontwikkeling van een hotel, woningen en een jachthaven in de Zwartewaterzone in Zwolle

Contractbeoordelingen voor een bouwbedrijf met betrekking tot de nieuwbouw van het Centraal Station in Utrecht

Vertegenwoordiging van een gebouweigenaar inzake het verhalen van de herstelkosten van de bollenplaatvloer in zijn kantoorgebouw

Vertegenwoordiging van een gemeente in rechte inzake de reactieve aanwijzing tegen een nieuw bestemmingsplan buitengebied voor de hele gemeente en voor de beroepszaken tegen het bestemmingsplan