Ons team heeft door de jaren heen vele bedrijven juridisch geadviseerd en bijgestaan in juridische procedures.

Begeleiding van de herontwikkeling van het Kloosterkwartier in Veghel

 

Vertegenwoordiging van een architectenbureau inzake de financiële afwikkeling van een opgezegde opdracht met betrekking tot de bouw van een ziekenhuis in Suriname

Vertegenwoordiging in rechte bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van meerdere ontwikkelaars van de nieuwe woonwijk Rimpeler te Putten

Begeleiding van de ontwikkeling van een hotel, woningen en een jachthaven in de Zwartewaterzone in Zwolle

Contractbeoordelingen voor een bouwbedrijf met betrekking tot de nieuwbouw van het Centraal Station in Utrecht

Vertegenwoordiging van een gebouweigenaar inzake het verhalen van de herstelkosten van de bollenplaatvloer in zijn kantoorgebouw

Vertegenwoordiging van een gemeente in rechte inzake de reactieve aanwijzing tegen een nieuw bestemmingsplan buitengebied voor de hele gemeente en voor de beroepszaken tegen het bestemmingsplan

 

Begeleiding van een middelgrote gemeente bij een procedure over een meerwerkclaim bij een rioolrenovatieproject

Vertegenwoordiging van een aannemer bij diverse geschilpunten over een aangelegd natuurgebied op basis van een traditioneel RAW-bestek

Onderhandelingsbesprekingen voor een aannemer in verband met een stagnatieclaim als gevolg van aangetroffen Niet Gesprongen Explosieven in een uit te baggeren watergang binnen een UAV-GC kader

Advisering omtrent de uitoefening van een retentierecht bij de realisatie van een windmolenpark

Het behartigen van een aannemer in de groenvoorziening over de kwaliteit van het werk beoordeeld op basis van een beeldbestek