Skip to main content

De waarschuwingsplicht in geval van meerwerk bij aanneming van werk – Maandblad voor Vermogensrecht