Skip to main content

Over Thomas

Thomas is sinds 2008 advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht, in het bijzonder in het omgevingsrecht. Daarvoor heeft ook al enige jaren ervaring in het bestuursrecht opgedaan in verschillende juridische functies bij gemeenten.

In zijn praktijk begeleidt Thomas ontwikkelaars, (bouw)bedrijven, corporaties, vastgoedbeleggers en overheden bij de ruimtelijke planvorming en vergunningverlening voor hun projecten. Of het nu gaat om de bouw van enkele woningen, een woonwijk, de utiliteitsbouw of infrastructurele kunstwerken, Thomas is bij uitstek thuis in alle bestuursrechtelijke regelgeving die bij de realisatie van dergelijke projecten komt kijken. Daarnaast procedeert hij ook regelmatig over bestemmingsplannen (Wro), omgevingsvergunningen (Wabo) en andere vergunningen die voor projecten nodig kunnen zijn.

Ook treedt Thomas op voor vastgoedbeleggers, eigenaren, VvE`s en ontwikkelaars bij bestuursrechtelijke kwesties over aankoop en financiering van vastgoed, bouw- en gebruiksmogelijken van bestaand of te verwerven vastgoed en inzake het beheer en onderhoud van hun vastgoedportefeuille.

Thomas heeft al sinds zijn studie rechten een passie voor het bestuursrecht en volgt sindsdien alle ontwikkelingen in wet- en regelgeving, wetenschap en rechtspraak op de voet. Hij publiceert ook met enige regelmaat en verzorgt cursussen over actuele bestuursrechtelijke ontwikkelingen.

Recente publicaties van

Opnieuw stikstofperikelen voor infrastructurele projecten, GWW magazine,  2021

Bekijk publicatie

Ruimtelijk bestuursrecht, J.W. van Zundert, T.D. Rijs e.a., onderdeel wet geluidshinder, Kluwer (losbladig en online), 2020

Tegelen-jurisprudentie niet van toepassing op omgevingsvergunning voor afwijking bestemmingsplan: noot bij ABRvS 08-04-2015, Bouwrecht, BR 2015/58

Bekijk publicatie
Bekijk alle publicaties