Skip to main content

CV Edwin van Dijk

Mr. Edwin van Dijk

E: e.dijk@constructadvocaten.nl
M: 06 22 449 612

 

Werkzaam als

Advocaat sinds 2000. Daarvoor al enthousiast geworden voor het bouwrecht bij ‘vereniging eigen huis’. Vooral in het begin van mijn advocatentijd veel in-company trainingen UAV en UAV-GC gegeven bij grote en middelgrote bouwbedrijven. Daardoor ook snel vertrouwd geraakt met het hele systeem van RAW- en STABU -bestekken. Mijn praktijk speelt zich vooral af binnen het civiele bouwrecht, zowel in de GWW als in de B&U sector en op het gebied van projectontwikkeling en aanbestedingen.

 

Ervaring in behandelde dossiers

 • Contractbeoordelingen voor een bouwbedrijf met betrekking tot de nieuwbouw van het Centraal Station in Utrecht
 • Begeleiding van een middelgrote gemeente bij een procedure over een meerwerkclaim bij een rioolrenovatieproject
 • Advisering van een woningcorporatie in verband met het meer structureel gaan gebruiken van geïntegreerde contractvormen
 • Vertegenwoordiging van een aannemer bij diverse geschilpunten over een aangelegd natuurgebied op basis van een traditioneel RAW-bestek
 • Onderhandelingsbesprekingen voor een aannemer in verband met een stagnatieclaim als gevolg van aangetroffen Niet Gesprongen Explosieven in een uit te baggeren watergang binnen een UAV-GC kader
 • Advisering omtrent de uitoefening van een retentierecht bij de realisatie van een windmolenpark
 • Het behartigen van een aannemer in de groenvoorziening over de kwaliteit van het werk beoordeeld op basis van een beeldbestek
 • Advisering omtrent de risicoverdeling bij een geïntegreerd contract (UAV-GC) over onderhoudswerkzaamheden van aantal kunstwerken (KOSMOS)
 • Advisering en vertegenwoordiging van inschrijvers bij diverse aanbestedingsgeschillen
 • Advisering van een toeleverancier over inkoopcontracten voor gevelbekleding van een groot renovatieproject (woontorens) in Rotterdam
 • Begeleiding van een aannemer met betrekking tot een geschil over de uitleg van een RAW-bestek in het kader van de aanleg van een natuurstenen stadsplein
 • Beoordeling van zowel geïntegreerde-contracten als traditionele contracten van verschillende te realiseren zorgcomplexen

 

Presentaties

 • november 2020: ‘De prijs van het werk’ – studieochtend in het kader van de Modulaire Cursus ‘De juridische aspecten van een bouwproject van initiatief tot de gebruiksfase’ – Instituut voor Bouwrecht (IBR)
 • september 2020: ‘Wet Private Kwaliteitsborging’ – in company lezing corporaties
 • november 2019: ‘De prijs van het werk’ – studieochtend in het kader van de Modulaire Cursus ‘De juridische aspecten van een bouwproject van initiatief tot de gebruiksfase’ – Instituut voor Bouwrecht (IBR)
 • oktober 2019: Circulariteit en aanbesteden, lezing Congres CirculairDoen, Willem Twee poppodium in Den Bosch.
 • september 2019: ‘Wet kwaliteitsborging, civielrechtelijke aspecten’, lezing ledenbijeenkomst Dakmeesters.
 •  juni 2019: ‘Proeftuin circulair contracteren’, lezing studiemiddag Beton op Prestatie, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).
 • maart 2019: Bouwcontracten – Opleiding Kostendeskundige Bouw – Vitruvius
 • oktober 2018, Aanbestedingsrecht – Opleiding Kostendeskundige Bouw – Vitruvius
 • oktober 2018, ‘Over de prijs van het werk’, Mr. In opleidingen

november 2016, ‘Ontwikkelingen in aanbestedingsland’, Marktdag aanbestedingen, VNO-NCW midden

 

Publicaties

 • De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: slaat de motor te snel af?, BouwCirculair, september 2020
 • Welke contractvorm past bij circulair bouwen?, BouwCirculair, maart 2020
 • De vele gezichten van circulariteit (2): aanbesteden, Bouwcirculair oktober 2019 
 • Samenwerking en de afnameovereenkomst, Cobouw 22 juli 2019
 • De vele gezichten van circulariteit, Bouwcirculair juni 2019
 • Richtprijs kan richting geven, maar ook in de weg zitten, Cobouw 21 maart 2018
 • Gamechangers zijn er al; geef ze ook de ruimte, Cobouw 18 december 2018
 • Verantwoordelijkheid voor het hele ontwerp, annotatie bij uitspraak van de Raad van Arbitrage van 4 augustus 2017, mei 2018
 • ‘Deurwaarders tussen contractsvrijheid en beroepsnormen. Over de meerwaarde van ethiek in het juridisch debat’, TvPP 2018, afl. 4, p. 99-107
 • Gastnoot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw, 4 augustus 2017, No. 35.630, (Verantwoordelijk voor het gehele ontwerp) in TBR (Tijdschrift voor Bouwrecht) 2018/83
 • Gastnoot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw, 18 juni 2016, No. 72.031 (Vertraging en rechtsverwerking) in TBR (Tijdschrift voor Bouwrecht) 2017/103
 • Gastnoot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw, 20 november 2014, No. 71.915, (Mate van keuzevrijheid in vraagspecificatie en het stellen van vragen) in TBR 2015/65
 • ‘Zelf creatief zijn bij aanbesteding’, Cobouw, 19 juli 2013, nummer 135;
 • Gastnoot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw, 28 maart 2013, No. 32.994, (Onjuiste informatie) in TBR 2013/189
 • ‘Onvoldoende informatie in bestek’, Cobouw, 15 maart 2013, nummer 49
 • ‘Nieuw: de Commissie van Aanbestedingsexperts’, Bouwregels in de Praktijk, mei 2013, p. 24
 • ‘Kroniek rechtspraak UAV-gc’, TBR 2013, p. 22-31
 • ‘Proportionaliteit bij aanbestedingen’, Bouwregels in de praktijk, mei 2012, p. 23
 • ‘Het bouwverslag in de UAV 2012’, Bouwregels in de praktijk, april 2012, p. 29
 • ‘Verjaring: de wettelijke termijn van twee jaar, Bouwregels in de praktijk, juni 2011, p. 32
 • ‘Onredelijke voorwaarden’, Bouwregels in de praktijk, november 2010, p. 26
 • Gastnoot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw, 1 juli 2010, No. 32.254, (Vraagspecificatie UAV-GC 2005) in TBR 2011/68
 • ‘Waarschuwen bij en motiveren bij aanbestedingen’, Bouwregels in de praktijk, september 2010, p. 30
 • Gastnoot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw, 4 november 2008, No. 30.477, (Uitleg functionele eisen, vraagspecificatie I) in TBR 2010/53
 • ‘Systeemgerichte contractsbeheersing: juridische verkenning’, Bouwregels in de praktijk, 2009/6, p. 31
 • Gastnoot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw, 22 februari 2008, No. 28.942 (Bommen en granaten) in TBR 2008/131
 • Gastnoot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw, 16 januari 2008, No. 28.010 (Garantie op grond van par. 22 UAV ’89) in TBR 2008/20
 • Gastnoot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw, 21 augustus 2007, No. 27.733 (Verstrekken van onjuiste gegevens) in TBR 2008/130
 • ‘Risicoverdeling in de UAV-GC’, Bouwregels in de praktijk, 2007/nr. 12, p. 24

 

Opleidingen

1994 – 1997 Rechten Vrije Universiteit Amsterdam

Werkervaring

1997 – 1999 Vereniging Eigen Huis
1999 – 2000 ARAG Rechtsbijstand (Bouwrecht)
2000 – 2016 Bierman Advocaten, partner vanaf 2009 (bouwrecht, aanbestedingsrecht en vastgoedrecht)
2016 – 2018 Cortex Advocaten, vennoot (bouwrecht, aanbestedingsrecht en vastgoedrecht)
2018 – heden Construct Advocaten, partner (bouwrecht, aanbestedingsrecht en vastgoedrecht)

Overige

Talenkennis

Nederlands, Duits, Engels

Lidmaatschappen 

Vereniging voor Bouwrecht Advocaten, Vereniging voor Aanbestedingsrecht, Vereniging voor Tuchtrecht, Bouwsociëteit Rivierenland, Leenheren van Slot Loevestein

Docentschappen 

Aanbestedingsrecht en bouwrecht bij onder meer TU Delft (tot 2013), Haagse Hogeschool (tot 2009), BOB Kennisoverdracht (tot 2012), Vitruvius, Aspectibus (voorheen Stichting STABU) en Mr. in opleidingen, aangevuld met ‘incompany-bijeenkomsten’ bij bouw(gerelateerde)bedrijven en overheden (gemeenten en waterschappen). Ethiek en advocatuur bij Radboud Universiteit Nijmegen en bij Mr. in opleidingen.

Interesses 

Hardlopen

Karaktereigenschappen 

Geduldig, analyserend, strategisch, constructief, oplossingsgericht, leergierig, doorvragend, belangstellend

 

Edwin van Dijk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: aanbestedingsrecht, vastgoedrecht en bouwrecht. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.


Bekijk ook André's CV