Skip to main content

CV André Ubink

Mr. André Ubink

E: aub@constructadvocaten.nl
M: 06 12 33 07 63

 

Werkzaam als

Advocaat sinds 1997. Het vak heb ik geleerd bij een aantal grote kantoren. Sinds 2006 werk ik vanuit een eigen nichekantoor, volledig gericht op bouw en vastgoed, met collega’s die de voorliefde voor deze branche delen en net als ik de core-business van onze cliënten centraal stellen. Ik werk voor projectontwikkelaars, aannemers, corporaties, beleggers en overheden. Mijn praktijk bestaat uit advisering over projectontwikkeling, begeleiding van vastgoedtransacties en geschilbeslechting in de bouw, met als bijzonder specialisme de positie van de architect en constructeur in het bouwproces.

 

Ervaring in behandelde dossiers

 • Begeleiding van de contractvorming tussen de projectontwikkelaar, aannemer en twee corporaties voor de realisatie en verkoop van vier gebouwen met studentenwoningen in Zwolle, als onafhankelijk penvoerder namens alle betrokken partijen
 • Begeleiding van de aankoop, huurbeëindiging en herontwikkeling van een monumentaal pand met omliggende gronden in Utrecht
 • Vertegenwoordiging van een gebouweigenaar inzake het verhalen van de herstelkosten van de bollenplaatvloer in zijn kantoorgebouw
 • Begeleiding van een GWW-aannemer bij de contractering in het kader van het project Ring-Zuid in Groningen
 • Begeleiding van de transformatie van het Kloosterkwartier in Veghel
 • Begeleiding van een start-up van prefab circulaire woningen
 • Begeleiding van een corporatie bij de aanbesteding van een renovatie annex verduurzamingsopgave
 • Begeleiding van een internationaal architectenbureau inzake de contractering voor een ontwerpopdracht voor een project van ca. 80.000 m2 BVO in Den Haag
 • Juridische bijstand aan een ingenieursbureau in verband met een dakinstorting
 • Begeleiding van de ontwikkeling van een hotel, woningen en een jachthaven in de Zwartewaterzone in Zwolle
 • Begeleiding van de sale-and-lease back tussen een ontwikkelaar en een zorginstelling en de verkoop van een nieuwbouwontwikkeling aan een belegger in Utrecht
 • Begeleiding van een projectontwikkelaar bij de overname van een nieuwbouwproject van een corporatie, bestaande uit een supermarkt met bovengelegen sociale huurwoningen en een gezondheidscentrum met bovengelegen koop-appartementen
 • Vertegenwoordiging van een projectontwikkelaar in een geschil met een gemeente over toegezegde, maar niet nagekomen medewerking aan de realisatie van een bouwplan van 156 woningen
 • Begeleiding van de contractvorming tussen een ontwikkelaar en een zorginstelling inzake de realisatie van zorgwoningen in een voormalig kerkgebouw, namens beide partijen
 • Vertegenwoordiging van een architectenbureau inzake de financiële afwikkeling van een opgezegde opdracht met betrekking tot de bouw van een ziekenhuis in Suriname
 • Vertegenwoordigen van een woningbouwvereniging bij de afwikkeling van een woningbouwproject in Bussum, waarin de aannemer failliet ging
 • Advisering van een projectontwikkelaar bij de ontwikkeling van een project van ouderenwoningen in Hasselt
 • Vertegenwoordiging van een onderwijsinstelling in een geschil met de aannemer en constructeur over de gevolgen van een doorbuigende uitkragende vloer
 • Vertegenwoordiging van een aannemer in een geschil over de uitoefening van zijn retentierecht
 • Begeleiding van een kerkgemeenschap bij de sale and lease back van een klooster en kerk, met behoud van de confessionele signatuur
 • Begeleiding van een zorginstelling bij de verwerving van een nieuwe locatie en ontwikkeling van vervangende nieuwbouw voor intramurale verpleegzorg in Winterswijk
 • Vertegenwoordiging van een waterschap bij de afwikkeling van de gevolgen van de aanwezigheid van explosieven bij een baggerproject

 

Presentaties

 • september 2020:  ‘De ontwerpfase’ – studieochtend in het kader van de Modulaire Cursus ‘De juridische aspecten van een bouwproject van initiatief tot de gebruiksfase’ – Instituut voor Bouwrecht (IBR)
 • juni 2020: ‘Informatie- en mededelingsplichten in het bouwrecht’ – Instituut voor Bouwrecht (IBR)
 • mei 2020: ‘Ontwerpfase/adviseursrecht’ – onderdeel III van de VBR-A/IBR Cursus Privaatrechtelijk bouwrecht
 • april 2020: ‘Wet Private Kwaliteitsborging’ – in company voorlichting corporatie
 • november 2019: ‘PAS en PFAS: gevolgen voor de bouw’ – inleiding informatiebijeenkomst MKB Nederland Regio Zwolle
 • september 2019: ‘Juridische aandachtspunten’ – inleiding seminar breedplaatvloeren VN Constructeurs
 • mei 2019: ‘Taken en verantwoordelijkheden van de constructeur in het kader van constructieve veiligheid’ – bijdrage aan de Dag van de Constructeur – VN Constructeurs
 • april 2019: ‘Actualiteiten bouwrecht en architectenrecht’ – in company opleiding voor juristen rechtsbijstandverzekeraar
 • november 2018: ‘Constructieve veiligheid’ – inleiding jaarvergadering Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
 • maart 2018: ‘Rechtmatig aanbesteden inhuur personeel’ – in company cursus Universiteit Utrecht
 • mei 2016: ‘Actualiteiten UAV praktijk en gewijzigde Aanbestedingswet’ – in company cursus Universiteit Utrecht
 • juni 2015: ‘Bescherming of verzwaring? De stand van zaken rond algemene voorwaarden en redelijkheid en billijkheid’ – Instituut voor Bouwrecht (IBR)
 • juni 2012: ‘Actuele ontwikkelingen voor de adviseur vanuit juridisch perspectief’ – bijdrage aan de relatiemiddag Centraal Beheer Achmea

 

Publicaties

 • ‘Collectieve aansprakelijkheid van BIMmende ontwerpteams’, in: Eindafrekening met pepernoten, Vriendenboek aangeboden aan prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, IBR (Den Haag) 2019, p. 763-774
 • ‘Onvoorziene omstandigheden en ontwikkelingsopgaves: geen vrijbrief voor overheden om medewerking in te trekken’, annotatie bij HR 13 oktober 2017 (Bronckhorst), TBR 2018/50
 • ‘Kroniek architectenrecht’, TBR 2017/121
 • ‘Resultaatsverplichting versus inspanningsverplichting en toepasselijkheid UAV’, annotatie onder Raad van Arbitrage 13 januari 2015, TBR 2015/181
 • ‘Non-conformiteit in relatie leverancier-aannemer’, annotatie onder Raad van Arbitrage 21 november 2013, TBR 2014/64
 • ‘Klachtplicht soepel beoordeeld’, column A. Oldengarm en A.M. Ubink in Cobouw d.d. 3 april 2014
 • ‘Aedes-Neprom Model Basisopdracht Adviseurs: op weg naar paritaire voorwaarden’, TBR 2013/126 (met A. Oldengarm)
 • ‘DNR 2011 Toegelicht’, A.M. Ubink en A. Oldengarm, uitgegeven door Instituut voor Bouwrecht (2012), 240 p., ISBN 978-90-78066-68-2
 • De adviseursovereenkomst (DNR 2011) in: Praktijkboek contracteren in de bouw, o.r.v. Instituut voor Bouwrecht, 3e druk 2012
 • ‘Protest binnen bekwame tijd’, annotatie onder Rechtbank Amsterdam 17 maart 2010, TBR 2011/71
 • ‘Onverschoonbare dwaling bij onjuiste informatieverstrekking’, annotatie onder Hof Den Haag 27 april 2010, TBR 2011/17
 • ‘Vervangend werk en vergoeding positief contractsbelang’, annotatie onder HR 10 juli 2009, TBR 2010/79
 • ‘Eigen schuld en billijkheidscorrectie’, annotatie onder Hof Arnhem 7 april 2009, TBR 2009/221
 • ‘Naar gewijzigde verhoudingen bij gebiedsontwikkeling’, Gemeentestem 2007, 7274, nr. 63, p. 285-292
 • ‘Niet-openbare werken aanbestedingsplichtig, de ingebrekestelling Vathorst nader beschouwd’, BR 2005, p. 600-604

 

Opleidingen

1986 – 1992 Stedelijk Gymnasium Breda
1997 Rechten Universiteit Leiden
2000 IBR-verdiepingscursus privaatrechtelijk bouwrecht
2001 IBR-verdiepingscursus publiekrechtelijk bouwrecht

Werkervaring

1997 – 2001 Houthoff Buruma – Den Haag
2005 Nysingh Advocaten-Notarissen – Zwolle
2005 – 2006 Boot Advocaten – Amsterdam
2006 – 2020 Ubink Vastgoedadvocatuur / Ubink Rijs Advocaten – Zwolle
2021 – heden Construct Advocaten

Overige

Talenkennis

Nederlands, Engels, Duits, Frans

Lidmaatschappen 

Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten

Light House Club, departement IJsselland

Docentschap

Instituut voor Bouwrecht

Overig

Annotator Tijdschrift voor Bouwrecht

Juridisch adviseur VN Constructeurs

Coördinerend eindredacteur Vastgoedcontracten – uitgeverij Den Hollander (2009-2019)

Interesses

architectuur, monumentaal erfgoed, geschiedenis, stedentrips, wintersport

André is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten en staat onder het specialisme vastgoedrecht en bouwrecht geregistreerd in het rechtsgebiedenregister.

 


Bekijk ook Lenneke's CV