Ons team heeft door de jaren heen vele bedrijven juridisch geadviseerd en bijgestaan in juridische procedures.

Begeleiding van een aannemer met betrekking tot een geschil over de uitleg van een RAW-bestek in het kader van de aanleg van een natuurstenen stadsplein

Vertegenwoordiging van een Belgische staalbouwer in een NAI-arbitrage tegen een Nederlandse opdrachtgever in een geschil over de realisatie van een scheepslift in Livorno.

Vertegenwoordiging van een Duitse aannemer in een rechtszaak tegen een Nederlandse onderaannemer betreffende de levering van rioolbuizen ten behoeve van een GWW-project in het Midden-Oosten.

Advisering van een aannemer inzake de realisatie van het centraal station van Rotterdam.

Vertegenwoordiging van een Duits/Nederlandse aannemerscombinatie in een rechtszaak tegen een gemeente over bouwtijdclaims en meer-/minderwerk inzake de realisatie van een theater.

Vertegenwoordiging van een Frans/Belgische combinatie in meerdere rechtszaken over de eigendom van een ”living quarter”  (onderdeel van een boorplatform).

Vertegenwoordiging van een haven in een arbitrage bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw tegen een baggeraar inzake de deugdelijkheid van de uitgevoerde baggerwerkzaamheden.

Vertegenwoordiging van een aannemerscombinatie in een NAI arbitrage tegen een opdrachtgever over een aansprekend design & construct project van de Hanzelijn

Advisering van een aannemerscombinatie over een geschil met een onderaannemer over de bouw van een kolencentrale op de Maasvlakte

Advisering van een aannemerscombinatie over diverse geschillen inzake de nieuwbouw van een deel van station Arnhem

Advisering van een aannemer over een geschil naar aanleiding van de nieuwbouw van een gerenommeerd museum in Amsterdam

Advisering van een aannemer over het sluiten van een design & construct overeenkomst met een opdrachtgever voor de bouw van een toonaangevend duurzaam kantoorgebouw