Ons team heeft door de jaren heen vele bedrijven juridisch geadviseerd en bijgestaan in juridische procedures.

Begeleiding van een middelgrote gemeente bij een procedure over een meerwerkclaim bij een rioolrenovatieproject

Vertegenwoordiging van een aannemer bij diverse geschilpunten over een aangelegd natuurgebied op basis van een traditioneel RAW-bestek

Onderhandelingsbesprekingen voor een aannemer in verband met een stagnatieclaim als gevolg van aangetroffen Niet Gesprongen Explosieven in een uit te baggeren watergang binnen een UAV-GC kader

Advisering omtrent de uitoefening van een retentierecht bij de realisatie van een windmolenpark

Het behartigen van een aannemer in de groenvoorziening over de kwaliteit van het werk beoordeeld op basis van een beeldbestek

Begeleiding van een aannemer met betrekking tot een geschil over de uitleg van een RAW-bestek in het kader van de aanleg van een natuurstenen stadsplein

Vertegenwoordiging van een Belgische staalbouwer in een NAI-arbitrage tegen een Nederlandse opdrachtgever in een geschil over de realisatie van een scheepslift in Livorno.

Vertegenwoordiging van een Duitse aannemer in een rechtszaak tegen een Nederlandse onderaannemer betreffende de levering van rioolbuizen ten behoeve van een GWW-project in het Midden-Oosten.

Begeleiding van een aannemer in de onderhandelingen met de opdrachtgever over een in tijd, geld en techniek vastgelopen bouw van een theater   

Vertegenwoordiging van een Frans/Belgische combinatie in meerdere rechtszaken over de eigendom van een ”living quarter”  (onderdeel van een boorplatform).

Vertegenwoordiging van een haven in een arbitrage bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw tegen een baggeraar inzake de deugdelijkheid van de uitgevoerde baggerwerkzaamheden.

Vertegenwoordiging van een aannemerscombinatie in een NAI arbitrage tegen een opdrachtgever over een aansprekend design & construct project van de Hanzelijn