Skip to main content

Waarschuwingsplicht en meerwerk

Waarschuwingsplicht en meerwerk, annotatie bij het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 16 februari 2016, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bouwrecht, TBR 2016-175