Skip to main content

opeisbaarheid prestatie aannemer

Opeisbaarheid prestatie aannemer, annotatie bij uitspraak van de Raad van Arbitrage van 7 juli 2017, gepubliceerd in Tijdschrift voor Bouwrecht, TBR 2018/178

Wijze van sommeren

Wijze van sommeren, annotatie bij uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 23 september 2015, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bouwrecht, TBR 2016-120