‹‹ Terug naar alle publicaties

Naast elektronische kennisgeving terinzagelegging via internet is ook altijd een niet elektronische kennisgeving verplicht: noot bij ABRvS 15-08-2012, Bouwrecht, BR 2012/141

Thomas Rijs
Download publicatie