Skip to main content

11. Begeleiding van een aannemer met betrekking tot een geschil over de uitleg van een RAW-bestek in het kader van de aanleg van een natuurstenen stadsplein